2020-01-22 08:35:29

OBAVIJEST O PREDUPISU U 1. RAZRED

OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK                       

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 68

23241 POLIČNIK

Poličnik, 21. siječnja 2020.

 

                                                                                               -RODITELJIMA

                                                                                               -SKRBNICIMA

 

PREDMET:   PREDUPIS u 1. razred osnovne škole

                       ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

  • o b a v i j e s t

 

Osnovna škola Poličnik obavještava roditelje/skrbnike da su OBVEZNI PRIJAVITI  DIJETE DORASLO ZA UPIS U PRVI (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.

Za djecu koja će šest (6) godina navršiti do kraja tekuće godine (od 1. travnja do 31. prosinca 2020.), a nisu školski obveznici, roditelji/skrbnici mogu, ako to žele, podnijeti zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika (Obrazac 6) Upravnom odjelu za povjerene poslove državne uprave, Odsjek za društvene djelatnosti, Zadar, J.J. Strossmayera 20, Zadar i to najkasnije do 31. ožujka 2020. godine. Uz zahtjev dužni su priložiti presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Obrazac 6 dostupan je na web stranicama Zadarske županije, Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave pod linkom – Obrasci, Odsjek  za Društvene djelatnosti, Pododsjek za obrazovanje, kulturu i šport.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti skenirani na e-mail: visnja.micic@zadarska-zupanija.hr               

PRIJAVA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OBAVLJAT  ĆE SE U OSNOVNOJ ŠKOLI POLIČNIK U:

  • utorak, 28. siječnja 2020. u vremenu od 9.00-12.00 sati
  • četvrtak, 30. siječnja 2020. u vremenu od 14.30-18.00 sati
  • petak, 31. siječnja 2020. u vremenu od 9.00-12.00 sati

Za  prijavu je potrebno: ime i prezime djeteta, datum i mjesto rođenja, imena roditelja/skrbnika, adresa stanovanja (prebivalište/boravište), broj telefona te OIB.

 

                                                           Stručna služba Osnovne škole Poličnik

                                             Povjerenstvo za upis u 1. prvi razred Osnovne škole

 


Osnovna škola Poličnik